06-28589444
info@veldadvocatuur.nl

Kosten

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, staat mr. A.M. Veld u ook op die basis bij. Het is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw gezinssamenstelling of u daarvoor in aanmerking komt. Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand wordt er nog wel altijd een eigen bijdrage opgelegd. De hoogte daarvan is ook afhankelijk van uw inkomen. De geldende normen kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Soms is het mogelijk om de eigen bijdrage vergoed te krijgen in het kader van bijzondere bijstand. U dient daarvoor contact op te nemen met uw gemeente.

 

Als u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt dan zullen er in overleg afspraken gemaakt worden, dit kan zijn een vaste prijs voor de procedure of een uurloon. 


Veld Advocatuur kan geen derdengelden ontvangen.