06-28589444
info@veldadvocatuur.nl

Asielrecht

Het gaat in het asielrecht om vluchtelingen die in het land

van herkomst vervolgd worden en bescherming inroepen. 

 

In Nederland is het de Immigratie- en Naturalisatiedienst

(IND) die beslist of iemand – die asiel aanvraagt – ook daadwerkelijk

bescherming nodig heeft en dus een verblijfsvergunning moet krijgen. De IND

neemt deze beslissing nadat iemand over de asielmotieven is gehoord.

 

Voor aanvang van de procedure bij de IND wordt er een

advocaat toegewezen. Het is echter ook mogelijk om een advocaat naar eigen

keuze in te schakelen, dit is kosteloos.  

 

mr. Veld begeleidt en adviseert vluchtelingen tijdens de

asielprocedure die plaatsvindt op één van de Aanmeldcentra. Voor de start van de

procedure vindt er een voorbereiding plaats en na het gehoor met de IND wordt

dit gehoor besproken en gecontroleerd. Als de IND voornemens is de aanvraag af

te wijzen dan wordt dit voornemen besproken en schrijft mr. Veld een reactie

(zienswijze). Als de IND de afwijzing toch handhaaft stelt mr. Veld hiertegen

rechtsmiddelen in.

 

mr. Veld staat vluchtelingen uit landen van de hele wereld bij.